Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Thông tin bảng giá xe tải gắn cẩu tự hành được đại lý Thế Giới Xe Tải cập nhật thường xuyên và liên tục. Dưới đây là bảng giá được cập nhật vào tháng 07/2024 của các xe như: xe tải gắn cẩu, xe tải gắn cẩu tự hành, xe tải gắn cẩu 1 tấn, xe tải gắn cẩu 5 tấn, xe tải gắn cẩu 7 tấn, xe tải gắn cẩu 10 tấn, xe tải gắn cẩu 15 tấn, xe tải gắn cẩu Unic, xe Isuzu gắn cẩu, xe Hino gắn cẩu, xe tải Hyundai gắn cẩu, xe tải Dongfeng gắn cẩu...

Thông tin bảng giá xe tải gắn cẩu được đại lý Thế Giới Xe Tải cập nhật thường xuyên và liên tục. Dưới đây là bảng giá được cập nhật vào tháng 07/2024 của các xe như: xe tải gắn cẩu, xe tải gắn cẩu tự hành, xe tải gắn cẩu 1 tấn, xe tải gắn cẩu 5 tấn, xe tải gắn cẩu 7 tấn, xe tải gắn cẩu 10 tấn, xe tải gắn cẩu 15 tấn, xe tải gắn cẩu Unic, xe Isuzu gắn cẩu, xe Hino gắn cẩu, xe tải Hyundai gắn cẩu, xe tải Dongfeng gắn cẩu...

Xe tải gắn cẩu là loại xe chuyên dụng có tác dụng để cẩu hoặc nâng các loại hàng hoá lên xe tải. Xe sử dụng các loại xe nền như: xe tải Hino, xe tải Hyundai, xe tải Isuzu, xe tải Jac, xe tải Fuso, xe tải Cửu Long TMT, Xe tải Chenglong, xe tải Thaco... Thông thường xe cẩu được phân chia dựa trên các đặc điểm như: thương hiệu nhà sản xuất cẩu, thương hiệu nhà sản xuất xe nền, tải trọng tối đa của cẩu, tải trọng xe.

Việc sử dụng xe xe tải gắn cẩu giúp tăng năng suất lao động và hỗ trợ con người hiệu quả. Phương tiện này sẽ giúp bốc dỡ hàng hoá nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sức nâng xe tải gắn cẩu có thể nâng tối đa lên đến hàng nghìn tấn.

Giá xe tải gắn cẩu Hino

 • Xe tải Hino 3t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc - XZU730L: 1.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic 3 tấn URV293: 1.021.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic 2 tấn 3 khúc URV233: 991.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2 tấn gắn cẩu Unic URV346: 1.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t8 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.186.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t2 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2 tấn gắn cẩu Unic URV345: 1.166.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 3 tấn gắn cẩu Unic URV343: 1.126.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t6 gắn cẩu Fassi 4 tấn 4 khúc: 1.071.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t9 gắn cẩu Unic URV344: 1.136.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 5 khúc: 1.193.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU730L 3t5 gắn cẩu Unic URV345: 1.276.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino XZU730L 3t4 gắn cẩu Unic 3 tấn 3 khúc: 1.216.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU730L 3t3 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.261.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn – FC9JLTA: 1.386.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu 3 tấn 6 khúc - FC9JLTA: 1.171.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FC 6 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 5 khúc URV550: 1.281.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FC 6 tấn gắn cẩu gấp 3 tấn Hyva HB70E4: 2.051.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4 tấn gắn cẩu Sangdo 5 tấn 4 khúc: 1.461.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t1 gắn cẩu Unic URV345: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t5 gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t3 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.446.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t4 gắn cẩu Unic URV545: 1.496.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t7 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.396.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t6 gắn cẩu HKTC HLC-5014M: 1.466.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t2 gắn cẩu Tadano TM-ZE306HRS: 1.481.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t45 gắn cẩu Unic URV544: 1.581.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t9 gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.3 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.2 tấn gắn cẩu Unic URV345: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JNTC 4.9 tấn gắn cẩu Unic URV346: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JNTC 4.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 6t8 gắn cẩu Unic URV555: 2.076.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 6t4 gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: 1.946.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 5t5 gắn cẩu HKTC HLC-7016S: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 5t4 gắn cẩu Soosan SCS506: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 5t7 gắn cẩu Unic URV546: 1.984.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 6t gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 6t5 gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 7t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.849.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6 tấn gắn cẩu Unic URV547: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu Unic URV635: giá liên hệ
 • Xe Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu HKTC HLC-5014M: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSL 6t5 gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JPSB 6t5 gắn cẩu Soosan scs524: 1.896.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 7 tấn gắn cẩu HKTC HLC-5014M: giá liên hệ
 • Xe cẩu hino FG8JPSN 8t2 gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu Tadano TM-ZT504H: 1.951.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FG8JPSB 7t2 gắn cẩu Unic URV504: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 6t6 gắn cẩu ATOM514: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSU 5t9 gắn cẩu Unic URV555: 2.086.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FL8JT7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Soosan SCS524: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JW7A 14 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JT7A 13 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSL 3 chân 12 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT825: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JT7A 13 tấn gắn cẩu Unic URV504: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JW7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSL 13 tấn gắn cẩu Sangdo SCS514ML: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JW7A 3 chân 14 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT505H: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Palfinger PK11002B: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSA 14t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSG 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSG 15 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải cẩu Hino FL8JTSL 3 chân 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS746L: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JW7A 12 tấn gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải cẩu Hino FL8JW7A 13 tấn gắn cẩu Kanglim KS1056TS: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSL 3 chân 11 tấn gắn cẩu CSS106 7 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JT7A 11t5 3 chân gắn cẩu ATOM736: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSA 12 tấn gắn cẩu Unic URV805: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 7 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Hino là thương hiệu rất được ưa chuộng để gắn cẩu. Xe có các tải trọng như: xe cẩu Hino 3t5, xe cẩu Hino 5 tấn, xe cẩu Hino 7 tấn, xe cẩu Hino 8 tấn, xe cẩu Hino 15 tấn... Cẩu được dùng thuộc các thương hiệu nổi tiếng như: xe tải Hino gắn cẩu Unic, xe tải Hino gắn cẩu Soosan, xe tải Hino gắn cẩu Kanglim, xe tải Hino gắn cẩu Dongyang, xe tải Hino gắn cẩu Tadano, xe tải Hino gắn cẩu Palfinger, xe tải Hino gắn cẩu Atom,...

Xe tải Hino gắn cẩu được lắp đặt trên dây chuyền công nghệ cao và hiện đại. Xe sử dụng bền bỉ theo thời gian và có khả năng hoạt động mạnh mẽ trên mọi cung đường.

Giá xe tải cẩu Hino rất phải chăng và phù hợp. Phụ tùng xe dễ dàng thay thế khi hỏng hóc hoặc gặp sự cố. Xe được cung cấp chính hãng tại đại lý Thế Giới Xe Tải.

Giá xe tải gắn cẩu Hyundai 

 • Xe tải Hyundai 7 tấn HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc URV340: 1.339.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 12 tấn HD210 gắn cẩu Kanglim 5 tấn KS1056T: 1.996.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu Kanglim 12 tấn 5 khúc: 3.391.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu Palfinger 13 tấn 5 khúc: 3.691.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 15 tấn gắn cẩu Kanglim 10 tấn 5 khúc: 3.341.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 14 tấn 5 chân gắn cẩu Soosan SCS1015L: 3.536.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 14 tấn 5 chân gắn cẩu Dongyang 10 tấn 5 khúc: 3.431.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân gắn cẩu HKTC HLC10015S: 3.516.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 17 tấn gắn cẩu Unic URV554: 2.911.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 16 tấn gắn cẩu Unic URV805: 2.331.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 16 tấn 5 chân gắn cẩu Dongyang 6 tấn 7 khúc: 3.161.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 17 tấn gắn cẩu Dongyang 7 tấn 6 khúc: 3.181.00.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 4 chân 12 tấn gắn cẩu HKTC HLC-10015S: 2.376.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 11 tấn 4 chân gắn cẩu Kanglim KS2056: 3.551.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 4 chân 15 tấn gắn cẩu Ferrari 8 tấn 4 khúc: 3.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 12 tấn gắn cẩu Dongyang SS2725LB: 3.191.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 4 chân 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS: 3.596.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 12 tấn HD320 gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc: 3.499.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 11 tấn HD320 gắn cẩu CSS300 12 tấn 4 khúc: 3.471.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 8 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS 10 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 10 tấn gắn cẩu Soosan 10 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 11 tấn gắn cẩu ATOM 1205: 3.476.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 13 tấn gắn cẩu Dongyang SS2037 8 tấn: 3.171.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 14 tấn gắn cẩu Kanglim KS2056H 7 tấn 6 khúc: 3.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 11 tấn gắn cẩu ATOM 14 tấn 5 khúc: 3.551.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 4 chân 16 tấn gắn cẩu Unic URV554: 2.951.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD250 12 tấn gắn cẩu Unic urv553: 2.681.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD250 11 tấn gắn cẩu Dongyang SS1406 6 tấn 6 khúc: 2.631.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD250 12 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 khúc: 2.501.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 13 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn 3 khúc: 1.881.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 12 tấn gắn cẩu Unic URV504: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 11t5 3 chân gắn cẩu Unic URV545: 2.036.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 3 chân HD210 11 tấn gắn cẩu Unic 4 tấn 6 khúc: 2.051.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 12 tấn gắn cẩu HKTC HLC-3014M 3 tấn 4 khúc: 1.861.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 13 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.901.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 3 chân 12 tấn gắn cẩu Unic URV554 5 tấn 4 khúc: 2.026.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 3 chân 11t5 gắn cẩu Unic URV555: 2.046.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 3 chân 12 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 4 khúc: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 10 tấn gắn cẩu Unic URV805 8 tấn 5 khúc: 2.281.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 10 tấn gắn cẩu Palfinger 7 tấn 3 khúc: 2.161.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 3 chân HD210 11 tấn gắn cẩu dongyang 6 tấn 6 khúc: 2.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD72 2 tấn gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.071.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD72 2t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH 3 tấn 3 khúc: 1.041.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD700 5t8 gắn cẩu Unic URV343 3 tấn 3 khúc: 1.141.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD700 5t7 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD700 6 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn 4 khúc: 1.146.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD800 7 tấn gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.156.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai New Mighty N250SL gắn cẩu Unic URV233: giá liên hệ
 • Xe tải Hyundai HD260 9 tấn gắn cẩu Kanglim KS2056T/S: giá liên hệ
 • Xe tải Hyundai Mighty 2017 6.7 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD120SL 6T9 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: 1.296.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD99 5 tấn gắn cẩu Unic URV343: 1.160.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD99 5T5 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.171.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD99 5T2 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH 3 tấn 4 khúc: 1.156.000.000 VNĐ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải cẩu Hyundai là thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Xe có thiết kế trang nhã và hiện đại. Không gian nội thất và ngoại thất xe khá đẹp mắt và hài hoà.

Xe tải Hyundai gắn cẩu được phân chia theo chủng loại như: Hyundai Poster, Hyundai HD65, Hyundai HD72, Hyundai HD1000, xe tải Hyundai HD800, xe tải Hyundai HD700, xe tải Hyundai HD99, xe Hyundai H100, xe tải Hyundai HD65, xe tải Hyundai HD210, xe tải Hyundai HD320, xe tải Hyundai HD120S, xe tải Hyundai HD88.

Ngoài ra, xe Hyundai gắn cẩu còn được chia theo tải trọng như:  xe tải Hyundai 1 tấn, xe tải Hyundai 3t5, hyundai 5 tấn, xe tải Hyundai 7 tấn, xe tải Hyundai 8 tấn...

Giá xe tải Hyundai gắn cẩu được đánh giá là tương xứng với chất lượng sản phẩm. Quý khách có nhu cầu mua xe tải trả góp vui lòng liên hệ đại lý Thế Giới Xe Tải để được tư vấn và báo giá.

Giá xe tải gắn cẩu Jac 

 • Xe tải Jac 3t5 gắn cẩu Unic URV233: 701.000.000 VNĐ
 • Xe tải Jac 6 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 941.000.000 VNĐ
 • Xe tải Jac 7t5 gắn cẩu Unic 5 tấn 3 khúc: 1.081.000.000 VNĐ
 • Xe tải Jac 8t3 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 1.021.000.000 VNĐ
 • Xe tải Jac 4 chân 15 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn ZT504: 1.811.000.000 VNĐ
 • Xe tải Jac 4 chân 11 tấn gắn cẩu Kanglim 10 tấn KS2605: 2.401.000.000 VNĐ
 • Xe tải Jac 5 chân 19 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn URV554: 1.881.000.000 VNĐ
 • Xe tải Jac 5 chân 10x4 gắn cẩu Soosan 10 tấn 5 khúc SCS1015LS: 2.451.000.000 VNĐ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Jac gắn cẩu là sản phẩm có giá tốt, chất lượng cao nên được sử dụng phổ biến tại nước ta. Đây là dòng xe có xuất xứ từ Trung Quốc. Ưu điểm của xe gồm có: thiết kế hiện đại và bền đẹp, cẩu nhập khẩu từ nước ngoài, khả năng vận hành của xe mạnh mẽ. Hiện xe được cung cấp tại đại lý Thế Giới Xe Tải.

Xe được sử dụng để nâng chở các loại vật liệu xây dựng và hàng hoá. Sản phẩm có tải trọng đa dạng như: xe tải jac 2t4, xe tải jac 3.45 tấn, xe tải Jac 4t9, xe tải Jac 5 tấn, xe tải Jac 6 tấn, xe tải Jac 6.4 tấn, xe tải Jac 7 tấn, xe tải Jac 7.25 tấn, xe tải Jac 7.5 tấn, xe tải Jac 7t5, xe tải Jac 8.4 tấn, xe tải Jac 9t, xe tải Jac 9T3, xe tải Jac 9t9, xe tải Jac 10 tấn,...

Việc tìm mua xe tải Jac gắn cẩu khá dễ dàng vì thị trường có nhiều nhà cung cấp. Tuy nhiên, để mua được sản phẩm hài lòng nhất thì bạn nên mua tại công ty chính hãng nhà máy. Nơi có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, thân thiện có thể giải đáp mọi thắc mắc, thủ tục mua xe nhanh gọn và tốt nhất là có sẵn sản phẩm để lựa chọn dễ dàng.

Giá xe tải gắn cẩu Daewoo 

 • Xe tải Daewoo 12 tấn 3 trục rút gắn cẩu Unic 5 tấn 4 khúc: 2.021.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo prima 9 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 4 khúc: 1.581.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 3 chân 12 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 1.831.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 3 chân 12 tấn gắn cẩu CSM 5 tấn 4 khúc CSS094: 1.931.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 4 chân 11t5 gắn cẩu CSM 10 tấn CSS300: 3.201.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 4 chân 11t5 gắn cẩu Soosan 10 tấn 5 khúc SCS1015LS: 3.221.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 16 tấn 4 chân gắn cẩu Unic 5 tấn 4 khúc: 2.531.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 3 chân 6x4 gắn cẩu 7 tấn 6 khúc CSS106: 2.751.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 5 chân 12 tấn gắn cẩu 10 tấn 5 khúc: 3.201.000.000 VNĐ
 • Xe tải Daewoo 7 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT504H: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Daewoo gắn cẩu là sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc dựa trên tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4 rất thân thiện với môi trường. Tại Hàn Quốc, sản phẩm này rất được yêu thích nhờ chất lượng tốt và giá thành phải chăng. Có nhiều đại lý cung cấp xe tải Daewoo giá rẻ gắn cẩu tại nước ta. Tuy nhiên, khách hàng nên lựa chọn những đại lý bán xe tải chính hãng để được phục vụ tốt nhất.

Thị trường cẩu hiện nay cũng rất đa dạng. Một số thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như: Unic, Kanglim, Soosan, Dongyang, Tadano, Atom... Đây đều là những cái tên phổ biến và được yêu thích tại Việt Nam. Tuỳ vào nhu cầu sử dụng mà bạn chọn sức nâng cẩu phù hợp với tải trọng hàng hoá.

Giá xe tải gắn cẩu Dongfeng 

 • Xe cẩu Dongfeng 4 chân 16 tấn gắn cẩu HKTC HLC-5014M: 1.851.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng 6t5 gắn cẩu Soosan SCS524 5 tấn 4 khúc: 1.401.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng 4 chân 11t5 gắn cẩu Soosan SCS1015LS: 2.381.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng 7t5 gắn cẩu Soosan SCS524 5 tấn 4 khúc: 1.381.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng 7t5 gắn cẩu Unic URV375 3 tấn 5 khúc: 1.341.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng 3 chân 9 tấn gắn cẩu ATOM 736l: 1.861.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng B170 7t3 gắn cẩu Palfinger 5 tấn 4 khúc: 1.381.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng C260 3 chân 8t6 gắn cẩu Soosan SCS746l: 1.961.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng L315 4 chân 12 tấn gắn cẩu Dongyang 10 tấn 5 khúc: 2.351.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng 4 chân L315 14 tấn gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc: 2.071.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng l315 4 chân gắn cẩu ATOM 7 tấn 6 khúc: 2.061.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng C260 3 chân gắn cẩu HKTC 7 tấn 6 khúc: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng L340 5 chân 20 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.701.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Unic 8 tấn 4 khúc URV804: 2.081.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng 4 chân 12 tấn lắp cẩu Unic 12 tấn URV1204: 2.331.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng B190 7t6 gắn cẩu Unic URV343 3 tấn 3 khúc: 1.301.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Dongfeng B190 7t5 gắn cẩu Unic URV345: 1.381.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu ATOM 1405: 2.531.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng L340 4 chân 15 tấn gắn cẩu Kanglim 10 tấn: 2.451.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng C260 3 chân 9t3 gắn cẩu Unic URV804: 1.711.000.000 VNĐ
 • Xe tải Dongfeng 6.8 tấn gắn cẩu Kanglim KS1056T/S: giá liên hệ
 • Xe tải Dongfeng 14.3 tấn gắn cẩu SANY Palfinger SPS20000BE-F: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Dongfeng gắn cẩu là phương tiện được sử dụng phổ biến tại các khu công nghiệp hoặc các công trường xây dựng. Sử dụng  xe tải gắn cẩu Dongfeng là cách tuyệt vời để tăng năng xuất lao động, giảm thiểu chi phí thuê nhân công.

Xe tải Dongfeng gắn cẩu có các tải trọng như sau: xe tải Dongfeng 2 5 tấn, xe tải Dongfeng 3.5 tấn, xe tải Dongfeng 6 tấn, xe tải Dongfeng 6.8 tấn, xe tải Dongfeng 7 tấn, xe tải Dongfeng 7.5 tấn, xe tải Dongfeng 8 tấn, xe tải Dongfeng 9 tấn, xe tải Dongfeng 9.1 tấn, xe tải Dongfeng 9.3 tấn, xe tải Dongfeng 9 tấn 3, xe tải Dongfeng 10 tấn, xe tải Dongfeng 14 tấn, xe tải Dongfeng 17.9 tấn, xe tải Dongfeng 18 tấn, xe tải Dongfeng 19 tấn... Ngoài ra, nếu phân chia theo cấu tạo thì sẽ bao gồm: xe tải thùng Dongfeng 2 chân, xe tải Dongfeng 3 chân, xe tải thùng Dongfeng 3 chân, xe tải Dongfeng 4 chân, xe thùng Dongfeng 4 chân, xe tải Dongfeng 5 chân, xe tải thùng Dongfeng 5 chân,...

Quý khách quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ đại lý Thế Giới Xe Tải để được tư vấn và báo giá.

Giá xe tải gắn cẩu Howo 

 • Xe cẩu Howo 4 chân 14t5 gắn cẩu Palfinger: 2.101.000.000 VNĐ
 • Xe tải Howo 4 chân 11 tấn gắn cẩu Dongyang SS2725LB 10 tấn 6 khúc: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Howo gắn cẩu là một trong những dòng xe Trung Quốc được ưa chuộng nhất trên thị trường. Ưu điểm của xe gồm có: thiết kế hầm hố, hiện đại, trọng tải lớn và đa dạng, xe tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và có thể gắn cẩu đa dạng.

Cụ thể, thương hiệu xe Howo hiện nay gồm có: xe tải Howo 2 chân, xe ô tô tải Howo 3 chân, xe tải Howo 4 chân, xe tải Howo 5 chân. Trong đó được phân chia thành nhiều tải trọng khác nhau như: xe tải Howo 5 tấn, xe tải Howo 7 tấn, xe tải thùng Howo 8 tấn, xe tải Howo 9 tấn, xe tải Howo 15 tấn, xe tải Howo 70 tấn...

Xe tải Howo gắn cẩu có khả năng làm việc ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Xe cẩu được từ vài tấn đến vài trăm tấn. Đây là phương tiện không thể vắng bóng tại các công trường, nhà máy, bến cảng...

Giá xe tải gắn cẩu Isuzu 

 • Xe tải Isuzu 15 tấn FVM gắn cẩu Unic 8 tấn 5 khúc URV805: 2.541.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 1t9 gắn cẩu nâng người trên cao 18m: 981.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu NPR85K 2 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 5 khúc: 1.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu NQR75L 3t5 gắn cẩu unic 3 tấn URV340: 1.181.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu NQR75M 4 tấn gắn cẩu 3 tấn Unic URV340: 1.221.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu FRR90N 5 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 1.301.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu FRR90N 4t2 gắn cẩu Unic 3 tấn 6 khúc: 1.341.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 6t4 FVR34Q gắn cẩu Unic 5 tấn 4 khúc: 1.931.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 7t7 FVR34S gắn cẩu gấp Ferrari 2 tấn: 1.701.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 3 chân 13t5 gắn cẩu Unic 5 tấn URV550: 2.301.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Isuzu FRR90N 5t3 gắn cẩu Unic URV343: 1.281.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Isuzu FVM34T 13 tấn gắn cẩu Unic URV634: 2.381.000.000 VNĐ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Isuzu gắn cẩu là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1995, đến nay, hãng đã có hơn 20 năm xây dựng và phát triển. Vị thế của Isuzu tại Việt Nam không ngừng tăng lên. Các dòng xe Isuzu rất đa dạng, trong đó được ưa chuộng có thể kể đến xe Isuzu gắn cẩu. Xe nền Isuzu có nhiều chủng loại như: xe tải Isuzu 1 tấn, xe tải Isuzu 1.4 tấn, xe tải Isuzu 1 tấn 4, xe tải isuzu 1 5 tấn, xe tải Isuzu 1.9 tấn, xe tải Isuzu 2 tấn, xe tải Isuzu 2.4 tấn, xe tải Isuzu 2 tấn 4, xe tải isuzu 2.5 tấn, xe tải Isuzu 2 tấn rưỡi, xe tải Isuzu 2 tấn 9, xe tải isuzu 3.5 tấn, xe tải Isuzu5 tấn, xe tải Isuzu 6 tấn, xe tải Isuzu 6.2 tấn, xe tải Isuzu 7 tấn, xe tải Isuzu 8 tấn, xe tải Isuzu 9 tấn, xe tải Isuzu 15 tấn...

Giá xe tải Isuzu gắn cẩu tuỳ thuộc vào thương hiệu cẩu cùng tải trọng của xe nền. Hiện nay, các đơn vị bán xe đều liên kết chặt chẽ với ngân hàng để hỗ trợ vay trả góp khi khách hàng có nhu cầu. Vì thế, tuy giá bán xe cẩu khá cao nhưng cũng không quá khó khăn để có thể sở hữu. Thủ tục cho vay trả góp nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập là một lợi thế lớn. Quý khách hàng mua xe liên hệ đại lý Thế Giới Xe Tải để được tư vấn và hỗ trợ.

Giá xe tải gắn cẩu Cửu Long 

 • Xe tải Cửu Long TMT 7 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 1.011.000.000 VNĐ
 • Xe tải Cửu Long TMT 5 chân 13 tấn gắn cẩu Kanglim 14 tấn 6 khúc: 2.261.000.000 VNĐ
 • Xe tải Cửu Long TMT 5 tấn gắn cẩu Unic URV554: 1.201.000.000 VNĐ
 • Xe tải Cửu Long TMT 6 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 5 khúc: 1.151.000.000 VNĐ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải TMT gắn cẩu là dòng xe có khả năng kéo dài cùng góc quay rất rộng. Sản phẩm phù hợp để làm việc tại các vị trí trên cao hoặc dùng để nâng hạ hàng hoá.

Thiết kế xe tải Cửu Long gắn cẩu đẹp mắt hài hoà. Ngoại thất xe cân đối, hiện đại. Xe mang màu sắc đặc trưng của thương hiệu nên dễ nhận biết từ xa. Nội thất xe tải TMT đầy đủ và được trang bị tiện ích như điều hoà, FM, Raddio,.. Xe đạt độ an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Giá xe tải TMT gắn cẩu khá hợp lý so với phân khúc xe Hàn Nhật như: xe tải Isuzu, xe tải Hyundai, xe tải Fuso, xe tải Hino...

Tải tọng xe tải TMT dùng để lắp cẩu rất đa dạng gồm: xe tải TMT 2 tấn, xe tải TMT 6 tấn, xe tải TMT 7 tấn, xe tải TMT 7.5 tấn, xe tải TMT 9 tấn, xe tải TMT 15 tấn... Cẩu gắn theo xe là cẩu rời được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Phổ biến có thể kể đến các dòng như: Unic, Tadano, Atom, Soosan, Kanglim...

Giá xe tải gắn cẩu Chenglong 

 • Xe tải Chenglong 3 chân 10t2 gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc SCS746L: 2.071.000.000 VNĐ
 • Xe tải Chenglong 3 chân 12 tấn gắn cẩu Palfinger 5 tấn 4 khúc: 1.701.000.000 VNĐ
 • Xe tải Chenglong 3 chân 10 tấn gắn cẩu Kanglim 7 tấn 6 khúc: 2.041.000.000 VNĐ
 • Xe tải Chenglong 12 tấn 3 chân gắn cẩu Unic 5 tấn 5 khúc: 1.891.000.000 VNĐ
 • Xe tải Chenglong 4 chân 13t5 gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc: 2.361.000.000 VNĐ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Chenglong là sản phẩm chất lượng trong phân khúc xe tải gắn cẩu. Với thiết kế thùng xe có kích thước dài nên xe nền Chenglong là một trong những dòng lý tưởng để gắn cẩu.

Các loại cẩu gắn theo xe đều là những dòng có tên tuổi và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, sản xuất từ vật liệu chuyên dụng, rắn chắc, có độ dài tối đa khi làm việc. Cần cẩu có nhiều chế độ làm việc giúp vận dụng linh hoạt trong từng hoàn cảnh.

Giá xe tải Chenglong gắn cẩu rất hợp lý nên là lựa chọn hàng đầu cho những người thu nhập thấp hoặc các nhà đầu tư muốn thu hồi vốn nhanh. Hiện xe có sẵn tại đại lý Thế Giới Xe Tải.

Giá xe tải gắn cẩu Fuso 

 • Xe tải Fuso 3 chân 11 tấn gắn cẩu Dongyang 6 tấn 6 khúc: 1.801.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 12 tấn gắn cẩu Ferrari 5 tấn 4 khúc: 1.981.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 13 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 5 khúc: 1.901.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 12 tấn gắn cẩu Soosan 5 tấn 4 khúc: 1.881.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 5t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 1.361.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 12 tấn gắn cẩu Unic URV504: 1.861.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 13 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 4 khúc: 1.871.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn 4 khúc: 1.101.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Fuso Canter 3t5 gắn cẩu Unic URV344: 1.081.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Fuso Canter 2t5 gắn cẩu Unic URV344: 1.046.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Fuso 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.801.000.000 VNĐ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Fuso gắn cẩu là lựa chọn số 1 của những người dùng đề cao chất lượng, độ bền và độ an toàn sản phẩm. Xe rất tiết kiệm nhiên liệu và góp phần bảo vệ môi trường nhờ sử dụng hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn Euro4.

Xe nền là xe tải Fuso có thiết kế đẹp mắt và gọn gàng. Fuso đề cao hiệu quả sử dụng và sự trang nhã. Màu trắng là màu nguyên bản của xe. Ngoài ra, khách hàng có thể sơn những màu sắc khác theo yêu cầu công việc hoặc theo ý thích.

Xe có nhiều tải trọng như: xe tải Fuso 2 tấn, xe tải Fuso 2 4 tấn, xe tải Fuso 5 tấn, xe tải Fuso 8 tấn, xe tải Fuso 8.2 tấn, xe tải Fuso 15 tấn, xe tải Fuso 16 tấn, xe tải Fuso 24 tấn... Tương tự, cẩu gắn trên xe cũng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm đều có điểm chung là an toàn, chất lượng và hiệu quả cao khi làm việc.

Giá xe tải gắn cẩu Thaco

 • Xe tải Thaco Ollin 900B 8 tấn gắn cẩu Unic URV343: giá liên hệ
 • Xe cẩu Thaco Auman C300B 4 chân 11 tấn gắn cẩu Kanglim KS2605: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C160 7 tấn gắn cẩu Kanglim KS1056T/S 5 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C1500 14 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C160 7t5 gắn cẩu Palfinger PK11002: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Ollin 700B 6t1 gắn cẩu unic 3 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C160 8 tấn gắn cẩu unic URV343: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C240C 3 chân 9t1 gắn cẩu ATOM736L: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman 5 chân 13 tấn gắn cẩu Kanglim KS2605 10 tấn: giá liên hệ
 • Xe cẩu Thaco Auman C160 7 tấn gắn cẩu Soosan SCS524 5 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe cẩu Thaco Auman C160 7t3 gắn cẩu Unic URV554 5 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C240C 13 tấn gắn cẩu Unic URV374: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C300B 4 chân 11 tấn gắn cẩu ATOM1205 12 tấn 5 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Ollin700b 5 tấn gắn cẩu Kanglim KS1056T/S 5 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C160 7t2 gắn cẩu ATOM514 5 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C300B 4 chân 14 tấn gắn cẩu Soosan SCS746L: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Ollin 700B 5t7 gắn cẩu Unic URV375: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Ollin 950A 6t7 gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe cẩu Thaco Auman C240 3 chân 12 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C160 7t7 gắn cẩu Sangdo 5 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C1500 3 chân 11t5 gắn cẩu Soosan SCS524: giá liên hệ
 • Xe cẩu Thaco Auman C160 7t8 gắn cẩu 3 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe cẩu Thaco Auman C3400 19 tấn gắn cẩu Sangdo SC514ML: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Auman C240 9 tấn gắn cẩu Kanglim KS2056H: giá liên hệ
 • Xe cẩu Thaco Auman C3400 5 chân gắn cẩu Soosan SCS1015LS: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco HD500 4 tấn gắn cẩu Copa 4 tấn 3 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco Ollin800A 6 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Thaco HD650 5t3 gắn cẩu Passi 3t8 4 khúc: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe cẩu Thaco là thương hiệu được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Xe đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Xét về mặt thẩm mỹ, xe cẩu Thaco được đánh giá cao về ngoại thất và nội thất. Xe có thiết kế hiện đại và mới mẻ, đồng thời đạt hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.

Xe được lắp đặt trên xe nền Thaco- một trong những dòng xe được đánh giá cao về chất lượng. Đây là mẩu xe lắp ráp tại Việt Nam và có doanh số bán hàng rất cao. Xe tiết kiệm nhiên liệu, ít hư hỏng vặt trong quá trình sử dụng.

Tại đại lý Thế Giới Xe Tải, khách hàng có thể lựa chọn lắp đặt cẩu theo nhu cầu như: Unic, Tadano, Kanglim, ATom, Soosan... Mỗi thương hiệu sẽ có một mức giá cùng cách thức sử dụng khác nhau.

Giá xe tải gắn cẩu Dongfeng Trường Giang

 • Xe cẩu Dongfeng Trường Giang 6t5 2 cầu gắn cẩu HKTC HLC-5013M: giá liên hệ
 • Xe tải Dongfeng Trường Giang 6t3 2 cầu gắn cẩu Kanglim KS1056T/S 5 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe cẩu Dongfeng Trường Giang 6t4 2 cầu gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Dongfeng Trường Giang 7 tấn 2 cầu gắn cẩu Soosan SCS513: giá liên hệ
 • Xe cẩu Dongfeng Trường Giang 3 chân 10 tấn gắn cẩu ATOM736: giá liên hệ
 • Xe tải Dongfeng Trường Giang 6 tấn gắn cẩu ATOM514: giá liên hệ
 • Xe cẩu Dongfeng Trường Giang 7t4 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: giá liên hệ
 • Xe cẩu Dongfeng Trường Giang 12 tấn 4 chân gắn cẩu Soosan 10 tấn: giá liên hệ
 • Xe tải Dongfeng Trường Giang 4 chân 14 tấn gắn cẩu Dongyang 7 tấn: giá liên hệ
 • Xe cẩu Dongfeng Trường Giang 4 chân 13 tấn gắn cẩu Soosan SCS746L: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe cẩu Dongfeng Trường Giang là dòng xe chuyên dụng được đóng trên xe nền là xe tải Dongfeng Trường Giang. Xe được lắp ráp trong nước dựa trên 100% linh kiện nhập khẩu. Cẩu tự hành trang bị theo xe được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chất lượng cao và phát huy hiệu quả tối đa trong quá trình vận hành. Tải trọng của cẩu dao động từ 5 tấn đến hàng chục tấn.

Giá xe cẩu tự hành rất đa dạng tuỳ thuộc tải trọng của xe nền và cẩu. Hiện tại, mua xe cẩu tự hành có 2 phương án thanh toán bao gồm cho vay trả góp và tiền mặt. Tại đại lý Thế Giới Xe Tải, khách hàng mua xe trả góp được hỗ trợ mọi thủ tục và không cần chứng minh thu nhập.

Xe tải Dongfeng Trường Giang được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km. Phụ tùng xe dễ dàng thay mới tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc. Quý khách mua xe vui lòng liên hệ đại lý Thế Giới Xe Tải để được hưởng những ưu đãi đặc biệt như: giá xe cạnh tranh, tặng kèm nhiều phần quà giá trị...

Giá xe tải gắn cẩu Faw 

 • Xe cẩu Faw 4 chân 11t5 gắn cẩu ATOM1205: giá liên hệ
 • Xe tải Faw 7t3 gắn cẩu Tadano TM-ZT504H 5 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe cẩu Faw 4 chân 14 tấn gắn cẩu Dongyang SS2036: giá liên hệ
 • Xe cẩu Faw 5t8 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Faw gắn cẩu được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Xe nền Faw là sản phẩm hợp tác giữa công ty Faw và GM. Bộ phận cẩu thuộc các thương hiệu như: Kanglim, Soosan, Unic, Tadano, Dongyang, Atom,... Tại đại lý Thế Giới Xe Tải, xe tải Faw gắn cẩu là sản phẩm bán chạy nhất. Xe sở hữu cabin rộng rãi, hiện đại, tải trọng cao, sức nâng đa dạng.

Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm có tải trọng như: xe tải Faw 1 tấn, xe tải Faw 1t25, xe tải Faw 1t4,  xe tải Faw 5 tấn, xe tải Faw 6 tấn, xe tải Faw 7.3 tấn, xe tải Faw 7t3, xe tải Faw 7 31 tấn, xe tải Faw 7t5, xe tải Faw 8 tấn, xe tải Faw 9 tấn,...

Khách hàng phản hồi, đánh giá xe tải Faw tốt nhờ sở hữu những ưu điểm vượt trội. Hiện, sản phẩm được cung cấp tại đại lý Thế Giới Xe Tải.

Giá xe tải gắn cẩu Isuzu Vĩnh Phát

 • Xe cẩu Isuzu Vĩnh Phát FN129 6t8 gắn cẩu Unic URV345: 1.291.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Isuzu Vĩnh Phát FV330 4 chân 12 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS: 2.851.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu Vĩnh Phát FN129 8t2 gắn cẩu Unic URV343: 1.281.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Isuzu Vĩnh Phát 6t9 gắn cẩu Unic URV374: 1.306.000.000 VNĐ
 • Xe tải cẩu Isuzu Vĩnh Phát 7 tấn gắn cẩu Sany Palfinger SPS8000: 1.361.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 5t7 gắn cẩu Unic URV554: 1.421.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Vĩnh Phát 8 tấn gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe cẩu Isuzu Vĩnh Phát là sản phẩm do công ty ô tô Vĩnh Phát lắp ráp và phân phối chính thức tại đại lý Thế Giới Xe Tải. Xe tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, tuổi thọ xe cao, giá cả rất cạnh tranh so với thị trường.

Sử dụng xe cẩu Isuzu Vĩnh Phát giúp vận chuyển những khối hàng hoá cồng kềnh, hàng hoá có tải trọng lớn. Từ đó giúp công việc trôi chảy, nhẹ nhàng hơn. Năng suất lao động cũng được tăng lên đáng kể. Đây cũng là cách thức giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hoá và người lao động. Ngoài ra còn giúp tiết kiệm chi phí nhân công, thời gian và góp phần phát triển doanh nghiệp.

Giá xe tải gắn cẩu Veam 

 • Xe tải cẩu Veam VT1100 3 chân 7t5 gắn cẩu Kanglim KS2056H: giá liên hệ
 • Xe cẩu Veam VT1100 8 tấn gắn cẩu Soosan SCS746L 7 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe cẩu Veam VT650 5 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Veam VT651 5t5 gắn cẩu Unic URV233: giá liên hệ
 • Xe cẩu Veam VT751 6t3 gắn cẩu Kanglim KS633: giá liên hệ
 • Xe cẩu Veam VT750 6t5 gắn cẩu Kanglim KS633: giá liên hệ
 • Xe cẩu Veam VT260 1 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZE263MH: giá liên hệ
 • Xe cẩu Veam VT340S 2 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Veam gắn cẩu là dòng xe chuyên dụng được sản xuất trên nền xe tải Veam. Đây là sản phẩm có chức năng nâng, hạ, di chuyển các loại hàng hoá cồng kềnh hoặc nặng như: sắt thép, container... Sản phẩm này dễ dàng bắt gặp tại các khu công nghiệp, nhà máy, công trình xây dựng hay các bến cảng.

Ưu điểm của xe là khả năng vận chuyển linh hoạt, chuyên chở khối lượng hàng hoá đa dạng nên mang lại hiệu quả công việc cực cao. Giá xe thấp hơn các dòng xe Hàn Nhật là một lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư muốn nhanh chóng thu hồi vốn.

Hiện tại, xe tải Veam gắn cẩu có các tải trọng như: xe tải veam 1 tấn, xe tải veam 2 tấn, xe tải Veam 3tấn, xe tải Veam 4.5 tấn, xe tải Veam 5 tấn, xe tải Veam 6.5 tấn, xe tải Veam 7 tấn, xe tải Veam 9 tấn, xe tải Veam 8 tấn, xe tải Veam 11 tấn...

Giá xe tải gắn cẩu Kamaz 

 • Xe tải Kamaz 3 chân 11 tấn gắn cẩu Dinex 3.5 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Kamaz 12.5 tấn gắn cẩu Dinex 5 tấn 4 khúc – 65117: giá liên hệ
 • Xe tải Kamaz 13 tấn 3 chân gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Kamaz 10 tấn gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc SCS746L: giá liên hệ
 • Xe tải Kamaz 10 tấn 3 chân gắn cẩu Dinex 4 tấn 6 khúc – 53228: giá liên hệ
 • Xe tải Kamaz 4 chân 15 tấn gắn cẩu Dinex 4 tấn 6 khúc: giá liên hệ                                                                                                                                                                                                                                                      

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 07/2024

Xe tải Kamaz gắn cẩu là sản phẩm do đại lý Thế Giới Xe Tải phân phối ra thị trường. Xe có giá thành phải chăng, chất lượng tốt và mẫu mã đẹp.

Với nhu cầu vận chuyển và bốc dỡ hàng hoá ngày càng tăng cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nên xe tải Kamaz gắn cẩu ngày càng được nhiều người dùng lựa chọn. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ đại lý Thế Giới Xe tải để được tư vấn và báo giá. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu vận tải và an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý khách hàng.                                                                                                                                                                                                    

Trần Thế Thực
Tác giả: Trần Thế Thực
Tôi là Trần Thế Thực - CEO & Founder của Thế Giới Xe Tải
Bài viết liên quan
BACK TO TOP