Tuyển dụng

Tuyển Dụng Quí IV Năm 2019

Tuyển Dụng Quí IV Năm 2019

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, công ty Thế Giới Xe Tải tuyển dụng một số vị trí trong Quí IV năm 2019 như thợ hàn, lao động phổ thông, nhân viên kinh doanh.
BACK TO TOP