Xe tải Jac gắn cẩu

Thương Hiệu Xe

Giá Bán

Tải Trọng

Công Thức Bánh Xe

Chiều Rộng Thùng Xe

Chiều Dài Thùng Xe

Chiều Cao Thùng Xe

Loại Nhiên Liệu

Số Khối

Sức Kéo

Sức Nâng

Số Đoạn Cần Cẩu

Xe Tải Jac 3T5 Gắn Cẩu Unic URV233

Xe Tải Jac 3T5 Gắn Cẩu Unic URV233

700.000.000 ₫
 • Tặng định vị phù hiệu
 • Tặng bảo hiểm vật chất
Xe Tải Jac 6 Tấn Gắn Cẩu Unic 3 Tấn 4 khúc

Xe Tải Jac 6 Tấn Gắn Cẩu Unic 3 Tấn 4 khúc

940.000.000 ₫
 • Tặng dầu thủy lực
 • Tặng định vị phù hiệu
Xe Tải Jac 7T5 Gắn Cẩu Unic 5 Tấn 3 Khúc

Xe Tải Jac 7T5 Gắn Cẩu Unic 5 Tấn 3 Khúc

1.080.000.000 ₫
 • Tặng định vị phù hiệu
 • Tặng bảo hiểm vật chất
Xe Tải Jac 8T3 Gắn Cẩu Unic 3 Tấn 4 Khúc

Xe Tải Jac 8T3 Gắn Cẩu Unic 3 Tấn 4 Khúc

1.020.000.000 ₫
 • Tặng dầu thủy lực
 • Tặng định vị phù hiệu
Xe Tải Jac 4 Chân 15 Tấn Gắn Cẩu Tadano 5 Tấn ZT504

Xe Tải Jac 4 Chân 15 Tấn Gắn Cẩu Tadano 5 Tấn ZT504

1.810.000.000 ₫
 • Tăng dầu thủy lực
 • Tặng định vị phù hiệu
Xe Tải Jac 4 Chân 11 Tấn Gắn Cẩu Kanglim 10 Tấn KS2605

Xe Tải Jac 4 Chân 11 Tấn Gắn Cẩu Kanglim 10 Tấn KS2605

2.400.000.000 ₫
 • Tặng định vị phù hiệu
 • Tặng bảo hiểm vật chất
Xe Tải Jac 5 Chân 19 Tấn Gắn Cẩu Unic 5 Tấn URV554

Xe Tải Jac 5 Chân 19 Tấn Gắn Cẩu Unic 5 Tấn URV554

1.880.000.000 ₫
 • Tặng dầu thủy lực
 • Tặng định vị phù hiệu
Xe Tải Jac 5 Chân 10x4 Gắn Cẩu Soosan 10 Tấn 5 Khúc SCS1015LS

Xe Tải Jac 5 Chân 10x4 Gắn Cẩu Soosan 10 Tấn 5 Khúc SCS1015LS

2.450.000.000 ₫
 • Tặng định vị phù hiệu
 • Tặng bảo hiểm vật chất