Xe Tải Isuzu QLR77FE4

Thương Hiệu Xe

Giá Bán

Tải Trọng

Công Thức Bánh Xe

Chiều Rộng Thùng Xe

Chiều Dài Thùng Xe

Chiều Cao Thùng Xe

Loại Nhiên Liệu

Số Khối

Sức Kéo

Sức Nâng

Số Đoạn Cần Cẩu

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Kín

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Kín

470.000.000 ₫
 • Tặng bảo hiểm vật chất
 • Tặng định vị, phù hiệu
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Bảo Ôn

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Bảo Ôn

470.000.000 ₫
 • Tặng định vị, phù hiệu
 • Tặng bao da tay lái
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.4 Tấn Thùng Kín

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.4 Tấn Thùng Kín

470.000.000 ₫
 • Tặng bao da tay lái
 • Tặng thảm lót sàn
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 1.9 Tấn Thùng Bạt

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 1.9 Tấn Thùng Bạt

470.000.000 ₫
 • Tặng bảo hiểm vật chất
 • Tặng bảo hiểm dân sự
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.3 Tấn Thùng Bảo Ôn

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.3 Tấn Thùng Bảo Ôn

470.000.000 ₫
 • Tặng bảo hiểm vật chất
 • Tặng bảo hiểm dân sự
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 1.9 Tấn Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 1.9 Tấn Thùng Lửng

470.000.000 ₫
 • Tặng bao da tay lái
 • Tặng mui lướt gió
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.3 Tấn Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.3 Tấn Thùng Lửng

470.000.000 ₫
 • Tặng định vị, phù hiệu
 • Tặng bao da tay lái, thảm lót sàn
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.3 Tấn Thùng Bạt

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2.3 Tấn Thùng Bạt

470.000.000 ₫
 • Tặng bao da tay lái
 • Tặng thảm lót sàn
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Bạt Bửng Nâng

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Bạt Bửng Nâng

470.000.000 ₫
Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Kín Bửng Nâng

Xe Tải Isuzu QLR77FE4 2 Tấn Thùng Kín Bửng Nâng

470.000.000 ₫
 • Tặng định vị, phù hiệu
 • Tặng bảo hiểm vật chất
BACK TO TOP