Xe Tải Isuzu QMR77HE4

Thương Hiệu Xe

Giá Bán

Tải Trọng

Công Thức Bánh Xe

Chiều Rộng Thùng Xe

Chiều Dài Thùng Xe

Chiều Cao Thùng Xe

Loại Nhiên Liệu

Số Khối

Sức Kéo

Sức Nâng

Số Đoạn Cần Cẩu

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.5 Tấn Thùng Bảo Ôn

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.5 Tấn Thùng Bảo Ôn

515.000.000 ₫
 • Tặng định vị, phù hiệu
 • Tặng bao da tay lái, thảm lót sàn
Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng Bảo Ôn

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng Bảo Ôn

515.000.000 ₫
 • Tặng bao da tay lái
 • Tặng định vị, phù hiệu
Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng Lửng

515.000.000 ₫
 • Tặng bao da tay lái
 • Tặng bảo hiểm vật chất
Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng bạt

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng bạt

515.000.000 ₫
 • Tặng bảo hiểm dân sự
 • Tặng bao da tay lái
Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.5 tấn Thùng kín

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.5 tấn Thùng kín

515.000.000 ₫
 • Tặng bao da tay lái, thảm lót sàn
 • Khuyến mãi lệ phí trước bạ
Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng kín

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.8 Tấn Thùng kín

515.000.000 ₫
 • Tặng mui lướt gió
 • Tặng thảm lót sàn
Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.2 Tấn Thùng Kín Cánh Dơi

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.2 Tấn Thùng Kín Cánh Dơi

515.000.000 ₫
 • Tặng bảo hiểm dân sự
 • Tặng bao da tay lái
Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.5 Tấn Thùng Bạt

Xe Tải Isuzu QMR77HE4 2.5 Tấn Thùng Bạt

515.000.000 ₫
 • Tặng định vị, phù hiệu
 • Tặng bao da tay lái
BACK TO TOP