Xe Đầu Kéo Hyundai HD1000 Máy 410Ps 2 Cầu 6x4

4.12 192

1.990.000.000 ₫ (Giá chassis)

Khuyến mãi
  • Tặng định vị, phù hiệu vận tải
  • Tặng bảo hiểm dân sự 


Video Đánh Giá Xe Đầu Kéo Hyundai HD1000 Máy 410Ps 2 Cầu 6x4

BACK TO TOP