Xe Tải Hino FL8JT7A 14 Tấn 3 Chân Chở Gia Súc

4.75 100

1.630.000.000 ₫ (Giá chassis)

Khuyến mãi
  • Tặng 200 lít dầu
  • Tặng thuế trước bạ


Xe Tải Hino FL8JT7A 14 Tấn 3 Chân Chở Gia Súc

Bình dầu

Xe Tải Hino FL8JT7A 14 Tấn 3 Chân Chở Gia Súc

BACK TO TOP